Mgr. Martin Ludma

Soudní znalec IT od r. 2007

v oboru kriminalistika
v oboru kybernetika
v oboru ekonomika

Znalecké posudky pro náročné

Buďte nároční

služby jsou určeny pro náročné klienty (viz reference), kteří od znalce očekávají pečlivost, plné nasazení a pro kvalitnější výsledky jsou ochotni poskytnout dostatečný prostor.

Služby nejsou vhodné pro klienty, jejichž prioritou je pouze cena a spokojí se s libovolným znaleckým posudkem.

Hodinová sazba je jednotná pro všechny klienty (mimo státní instituce) a všechny typy spolupráce (dlouhodobé i krátkodobé). Platba posudku je prováděna před zahájením zkoumání a během realizace se již nemění.

Kvalita na prvním místě

Kvalitní znalecké zkoumání v oblasti informačních technologií vyžaduje svůj čas a správné postupy. Znalec se musí důkladně seznámit se všemi souvisejícími skutečnostmi, tyto následně popsat a vyvodit z nich závěr.

Kdy oceníte kvalitní posudek?

Pečlivě zpracovaný znalecký posudek oceníte zejména s odstupem času u náročnějších soudních jednání. V dané věci může být (často bývá) zpracováno více znaleckých posudků, přičemž jejich závěry mohou být (často bývají) před soudem navzájem porovnány.

Při následné konfrontaci dvou znalců u soudu bývá důležité, aby byl znalec s problematikou důkladně seznámen a tomu odpovídal i jeho posudek.

Stejně důležité jsou též bohaté zkušenosti znalce s účastí na soudním jednání. Tedy znalost, jakým způsobem správně prezentovat závěry soudu a právním zástupcům.