Mgr. Martin Ludma

Soudní znalec IT od r. 2007

v oboru kriminalistika
v oboru kybernetika
v oboru ekonomika

Znalecké posudky

TV Prima

Kdy je znalecký posudek užitečný?

Znalecký posudek má uplatnění v široké škále situací, zejména:

  • V trestním řízení
  • V občanskoprávním řízení
  • V obchodních věcech

Znalecký posudek je užitečný v mnoha situacích, například:

  • Při Přezkoumání (revizi) jiného posudku
  • Při reklamaci IT produktů a služeb (např. software, internetových stránek, e-shopu, SEO optimalizace, portálu, počítače, notebooku), kdy je například třeba závady odborně zdokumentovat.
  • Při prodeji či nákupu IT produktů a služeb, kdy je potřeba provést ocenění domény, databáze, programového vybavení, know-how, duševního vlastnictví, aj.
  • Při problémech týkající se e-mailů, sociálních sítí, ICQ, Skype, WhatsApp, atd.
  • Pro kontrolu hospodaření a vynaložených prostředků na informační technologie.
  • Znalecký posudek obsahuje nezávislé stanovisko při sporech v oblasti IT/ICT

Co je to znalecký posudek?

Znalecký posudek je podrobné ústní nebo písemné stanovisko, který podává znalec (osoba se speciálními odbornými znalostmi a vědomostmi z určitého oboru, například z informačních technologií - IT) a jehož náležitosti (včetně obsahu, formy a úpravy) jsou dány vyhláškou ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 ve znění pozdějších předpisů.

V písemném posudku je uveden popis zkoumaných materiálů, jevů, nález (souhrn skutečností, ke kterým bylo přihlíženo), výčet otázek na které se má odpovědět, odpovědi na otázky, znalecká doložka, podpis a otisk pečeti - "kulaté razítko znalce".

Činnost soudního znalce upravuje zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon mimo jiné upravuje podmínky výkonu znalecké činnosti, práva a povinnosti znalců (například povinnost mlčenlivosti) a odpovědnost za správní delikty při výkonu znalecké činnosti.

Znalecký posudek IT

Jako znalec informačních technologií nabízím zodpovězení odborných otázek z oblasti informačních technologií formou znaleckého posudku a to na základě znaleckého zkoumání obsahujícího například:

Viz také můj blog.