Mgr. Martin Ludma

Soudní znalec IT od r. 2007

v oboru kriminalistika
v oboru kybernetika
v oboru ekonomika

Úschova zdrojových kódů

Úschova zdrojových kódů

Význam zdrojových kódů

Pokud si nechá zákazník vytvořit software na zakázku, softwarová firma obvykle zákazníkovi nepředává vše co vytvořila. Zákazník dostává dostává binární (spustitelnou) podobu software, kterou může bez problému používat. Software však nemůže upravovat a dále samostatně rozvíjet. Softwarová firma totiž obvykle nepředává zákazníkovi vše co vytvořila. Ponechává si maximum svého know-how, včetně zdrojových kódů. Tedy bez zdrojových kódů si zákazník nemůže software samostatně rozvíjet.

Proč si výrobci software střeží zdrojové kódy?

Zdrojové kódy obsahují velkou část know-how a vlastně tvoří samotnou podstatu vytvořeného software. Pokud by výrobce zdrojové kódy zákazníkovi předal, ten by je mohl teoreticky zneužít - na jejich základě by mohl vytvářet neoprávněné množství kopií a tyto dále prodávat. Zároveň by mohl vytvořený software samostatně rozvíjet a to buď sám, nebo prostřednictvím jiného výrobce.

Potřebuje zákazník zdrojové kódy?

Ano i ne. K samotnému provozu vytvořeného na zakázku software zdrojové kódy nepotřebuje. Zákazník však potřebuje mít jistotu, že v případě chyb či nefunkčnosti někdo software opraví. Zároveň potřebuje mít jistotu, že bude někdo software dále rozvíjet. Obvykle je mezi zákazníkem a výrobcem software dohodnuto, že tyto opravy a další rozvoj bude provádět právě výrobce.

Proč uschovávat zdrojové kódy?

Pokud například výrobce software ukončí svoji činnost, nebo neplní závazky vyplývající ze smluvního vztahu, je zákazník ohrožen. V taktových případech musí mít zákazník jistotu, že bude možné zajistit další provoz, opravy a úpravy software, například předáním zdrojových kódů jinému výrobci. Pokud však není zřízena úschova zdrojových kódů, je toto prakticky vyloučeno.

Nezávislá úschova zdrojových kódů

Naše znalecká kancelář ve spolupráci s advokátní kanceláří poskytuje nezávislé uložení zdrojových kódů, tzv. "source code escrow". Pro výrobce je zajištěna ochrana zdrojových kódů v případě dodržování smluvního vztahu a pro zákazníka je zajištěna ochrana v případě porušování smluvního vztahu ze strany výrobce.