Mgr. Martin Ludma

Soudní znalec IT od r. 2007

v oboru kriminalistika
v oboru kybernetika
v oboru ekonomika

Soudní znalec IT

Martin Ludma


Státní znak Soudní znalec Krajského soudu v Ostravě (Spr 2388/07), jmenovaný dne 18.06.2007 předsedou JUDr. Jiřím Doležílkem pro následující IT obory:

  • Kybernetika, odvětví výpočetní technika se specializací vývoj softwaru, tvorba internetových stránek.
  • Kriminalistika se specializací bezpečnost a ochrana dat, počítačová a informační kriminalita
  • Ekonomika, odvětví ceny a odhady softwaru, produktů a služeb informačních technologií

Kybernetická bezpečnost - konzultace

V souvislosti se zákonem o kybernetické bezpečnosti nabízím konzultace a poradenství při zajišťování kybernetické bezpečnosti a realizaci bezpečnostních opatření.

Nová evidence znalců

Pod záštitou Spolku znalců se podílím na vybudování nové, komplexnější a užitečnější databáze soudních znalců, napříč obory a napříč různými profesními organizacemi, zaměřenou zejména na prezentaci podrobnějších informací o soudních znalcích. Vše je dostupné na adrese www.evidenceznalcu.cz.


Zpracuji znalecký posudek v oboru IT/ICT

Zpracuji znalecký posudek nebo oponentský znalecký posudek z oboru kybernetika, kriminalistika nebo ekonomika, například:

Mám zkušenosti a vzdělání

13 let praxe v oblasti IT a ICT, 7 let aktivní praxe soudního znalce "na plný úvazek" - velké množství zpracovaných posudků, účast na soudních jednáních, pravidelné vzdělávání, právní povědomí (včetně studia rozhodnutí soudů ve věcech týkajících se informačních technologií, informatiky a výpočetní techniky).

Jsem bezpečnostní expert, forenzní analytik, programátor a absolovent magisterského studijního programu informatika na katedře informatiky Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Více informací je uvedeno na mém profilu LinkedIn.

Kvalita je u mě na prvním místě

Pečlivě zpracovaný znalecký posudek oceníte zejména s odstupem času u náročnějších soudních jednání. Při výběru znalce proto buďte nároční a zvolte znalce s odpovídajícím vzděláním, praxí a skutečnými referencemi.

Jsem zakladatelem Spolku znalců

Předseda a člen Spolku znalců sdružujícího soudní znalce České republiky, jehož cílem je přispívat ke zkvalitnění a rozvoji znalecké činosti.


Spolek znalců
Evidence soudních znalců naleznete na www.evidenceznalcu.cz

Kromě znaleckého zkoumání nabízím


Právní expert

Doporučuji: JUDr. Lubor Ludma