Mgr. Martin Ludma

Soudní znalec IT od r. 2007

v oboru kriminalistika
v oboru kybernetika
v oboru ekonomika

Revizní posudek

Revizní posudek

Přezkoumání znaleckého posudku

Zpracuji revizní (oponentský) znalecký posudek, v němž budou přezkoumány závěry jiného (již existujícího) znaleckého posudku. Přezkoumání je důležité v případě, že původní posudek neobjasňuje všechny skutečnosti potřebné k rozhodnutí ve věci, nebo pokud v dané věci existují posudky s různými závěry.

Typické vady posudků

Revizní (oponentský) posudek má velký význam zejména v situaci, kdy již byl znalecký posudek vypracován a vy se domníváte, že:

  • soudní znalec nerozumí problematice
  • posudek obsahuje nepravdivé závěry
  • posudek obsahuje zavádějící závěry
  • posudek obsahuje technicky nesprávné informace
  • jsou uvedeny nesprávné ceny či odhady
  • posudek obsahuje technicky nepřesné informace
  • posudek je tendenční, zaujatý, psaný "na zakázku"

Uvedení na správnou míru

Oponentský posudek je vždy objektivní a nezávislý. Cílem revizního znaleckého posudku je potvrzení, vyvrácení, doplnění či upřesnění jednotlivých závěrů jiného znalce (znaleckého posudku) tak, aby byly poskytnuty všechny skutečnosti potřebné k rozhodnutí věci.

Revizní posudek je tedy kontrola závěrů jiného soudního znalce.

Odvolání

Revizní posudek může být použit i pro odvolací řízení či žádosti o obnovení procesu. Revizní posudek typicky vzniká po prostudování spisu a obsahuje potřebné technické argumenty, vyjádření k závěrům již provedeného znaleckého zkoumání a ostatním technickým (IT) aspektům věci.