Mgr. Martin Ludma

Soudní znalec IT od r. 2007

v oboru kriminalistika
v oboru kybernetika
v oboru ekonomika

Ocenění domény

Ocenění domény

K čemu slouží ocenění domény?

Ocenění doménového jména můžete využít například pro:

 • Prodej domény.
 • Pronájem domény.
 • Koupě domény.
 • Pokud má být doména použita jako nepeněžitý vklad do základního kapitálu.

Ocenění domény si můžete nechat zpracovat i pro Vaše soukromé účely. Například neplánujete prodej, koupi, ani pronájem doménového jména, pouze si chcete pouze informativně zjistit, jaká je hodnota doménového jména.

Jak vypadá ocenění domény?

Ocenění domény provádím formou znaleckého posudku s kulatým razítkem soudního znalce z oboru ekonomika a kybernetika. Znalecký posudek obsahuje například:

 • Název doménového jména.
 • Základní informace o doménovém jménu, např. datum registrace či vlastníka domény.
 • Nastavení doménového jména.
 • Účel, k jakému je odhad ceny domény proveden.
 • Nález podrobně popisující zjištěné skutečnosti, použité postupy, ... (liší dle konkrétní domény).
 • Odhadovaná cena doménového jména, např. pro prodej doménového jména, pronájem doménového jména, nebo koupi doménového jména.
 • Závěr
 • Znalecká doložka.
 • Otisk kulaté pečeti (razítka) znalce.
 • Příloha - datový nosič s elektronickou verzí posudku a dalšími použitými podklady.