Mgr. Martin Ludma

Soudní znalec IT od r. 2007

v oboru kriminalistika
v oboru kybernetika
v oboru ekonomika

Kybernetická bezpečnost

TV Prima

Zákon o kybernetické bezpečnosti

Dne 1. ledna 2015 nabývá účinnosti zákon o kybernetické bezpečnosti. upravuje práva a povinnosti osob a působnost a pravomoci orgánů veřejné moci v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Zákon například vymezuje pojmy jako kybernetický prostor, kritická informační infrastruktura, bezpečnost informací, významný informační systém, správce informačního systému, správce komunikačního systému či významná síť elektronických komunikací.

Zákon vybraným orgánům a osobám ukládá povinnost provádět bezpečnostní opatření nezbytné pro zajištění kybernetické bezpečnosti.

Bezpečnostní opatření - konzultace

Nabízím konzultace a poradenství při zajišťování kybernetické bezpečnosti a realizaci níže uvedených bezpečnostních opatření.

  • Organizační opatření (informace, rizika, bezpečnostní politika, lidské zdroje, komunikace, přístupy, bezpečnostní události, kontrola a audit)
  • Technické opatření (fyzická bezpečnost, ochrana integrity, ověřování identity, přístupová oprávnění, škodlivý kód, zaznamenávání činnosti, detekce bezpečnostních událostí, sběr a vyhodnocování bezpečnostních událostí, kryptografie, šifrování)

Kybernetická bezpečnost