Mgr. Martin Ludma

Soudní znalec IT od r. 2007

v oboru kriminalistika
v oboru kybernetika
v oboru ekonomika

Finanční podpora z OP

Finanční podpora z OP


Operační program vzdělávání pro konkurenceschopnost

Operační program pro konkurenceschopnost

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost je programe v gesci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR, v jehož rámci je možné čerpat finanční prostředky z Evropského sociálního fondu (ESF), jednoho ze strukturálních fondů Evropské unie (EU).

Nabízím posouzení IT aspektů souvisejících s operačním programem vzdělávání pro konkurenceschopnost, například:

  • Posouzení závěrů veřejnosprávní kontroly
  • Posouzení chyby v zadávací dokumentaci (stanovení minimální taktovací frekvence procesoru, uvedení konkrétní značky při nákupu informačních a komunikačních technologií a další)
  • Posouzení porušení ustanovení dokumentu příručka pro příjemce dotace
  • Zkoumání technických aspektů IT/ICT, jejichž výsledkem může být znalecký posudek obsahující analytické výstupy různého charakteru
  • Chyby zadavatelů při zadávání veřejných zakázek

Další operační programy

Služby soudního znalce přes informační technologie je samozřejmě možné využít i v souvislosti s ostatními operačními programy, kromě OP VK také OP LZZ, OP doprava a další.