Mgr. Martin Ludma

Soudní znalec IT od r. 2007

v oboru kriminalistika
v oboru kybernetika
v oboru ekonomika

Expresní služby

Expresní služby last minute

Naléhavé případy

Pokud to bude v mých časových možnostech, mohu v naléhavých případech zpracovat znalecký posudek či provést nejnutnější znalecké úkony ve zkráceném termínu. To se týká zejména méně náročných zkoumání.

Zachycení aktuálního stavu

Příkladem expresní služby soudního znalce je zachycení aktuálního stavu webu či software v případě, kdy:

  • aktuální nevyhovující stav může brzy změnit
    (nefunkční web, informace uvedená na webu)
  • aktuální nevyhovující stav bude třeba prokázat v budoucnu
    (v trestních, občanskoprávních či obchodních věcech)

Zachycení může být soudním znalcem provedeno i ve velmi krátkém termínu (hodiny), přičemž stav je následně zdokumentován a popsán ve znaleckém posudku. Takto provedené zachycení má vysokou vypovídající hodnotu a může být využito jako důkaz u případného soudního jednání.

Cena

S většinou expresních služeb nejsou spojeny žádné dodatečné náklady či "expresními příplatky". Většinou jsou totiž prováděny pouze nezbytné a bezodkladné úkony, přičemž samotné zpracování je provedeno později dle časových možností znalce.